Rezerwat przyrody Groty Kryształowe na kolizji z korytarzem 6

PODZIEMNY REZERWAT UNIKALNY NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

Mało kto wie, że na północno-wschodnim krańcu Kopalni Soli Wieliczka odkryto unikalne groty solne. To znajdujące się na głębokości 70–114 m. Grota Kryształowa Dolna i Górna. Odkryte zostały w połowie XIX wieku. W grotach tych doszło do wykrystalizowania halitu, czyli najczystszej formy soli kamiennej (NaCl) na świecie. Jest to więc diament wśród soli. Groty tworzą unikalny, jedyny w Polsce podziemny rezerwat przyrody Groty Kryształowe. Rezerwat obejmuje powierzchnię 1,04 ha, a jego naziemna otulina liczy 2,065 ha. Zatem ochrona rezerwatu sięga powierzchni ziemi, co powoduje ograniczenia budowy dróg nawet bez drążenia tunelu.

Powodem, dla którego mało kto wie o tym rezerwacie, jest to, że nie jest dostępny dla masowej turystyki. Wynika to z ryzyka szkodliwych zmian mikroklimatu spowodowanych obecnością ludzi, mogących skutkować korozją kryształów. Korozja oznacza powolne niszczenie kryształów w kontakcie z niesprzyjającym środowiskiem. Dla zachowania korzystnego mikroklimatu konieczna jest odpowiednia wilgotność. Nie za wysoka, nie za niska, podobnie jak w przypadku dzieł sztuki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Groty_Kryszta%C5%82owe

Jak można wyczytać na stronie Kopalni Soli Wieliczka:

  • W jaskiniach występują kryształy halitu, najczystszej na świecie soli kamiennej.
  • Największe kryształy halitu mają nawet kilkadziesiąt centymetrów długości.
  • Miejsce to jest niezwykle cennym zabytkiem przyrodniczym, ponieważ nigdzie na świecie nie odkryto podobnych grot w mioceńskich warstwach geologicznych.

https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/o-kopalni/ukryte-przed-oczami-groty-krysztalowe

Poniżej plan rezerwatu wraz z otuliną:

kolizja rezerwatu z korytarzem 6

Ten cenny i kruchy rezerwat znajduje się na potencjalnej kolizji z korytarzem 6 drogi S7. Budowa takiej drogi może zaburzyć podziemną gospodarkę wodną i poważnie zagrozić istnieniu tego wyjątkowego rezerwatu. Nie mówiąc już o zagrożeniach dla górotworu w tym miejscu i ryzyku zapadnięcia się grot solnych. Rezerwat jest objęty planem ochrony w ramach ochrony czynnej. Wszystkie roboty w jego sąsiedztwie muszą być opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Jak można wyczytać w Planie ochrony, celem ochrony jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dziedzictwa geologicznego w postaci podziemnych komór o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej wraz z ich otoczeniem, stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej mioceńskiego złoża wielickiego„.

Z Planem ochrony stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 9/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r. można się zapoznać tutaj:

file:///C:/Users/AAD1B~1.BAS/AppData/Local/Temp/dzu417(1).pdf