S7 a zakorkowana obwodnica Krakowa – wariant 6 nie odkorkuje obwodnicy a pozostałe warianty 1-5 jej nie zakorkują.

  • Warianty 1-5 zwiększają ruch na obwodnicy zaledwie o kilkanaście procent względem wariantu 6 (120k do 105k przy przepustowości ~150k) – podczas gdy wariant w wariancie 6 na obecnym wlocie Zakopianki ruch jest większy o 36%.
  • Warianty 1-5 powodują wzrosty ruchu na odcinku obwodnicy na którym są i zapasy przepustowości i możliwości rozbudowy.
  • Wariant 6 na tyle wydłuża dojazdy do Krakowa i na Zachód kraju, że duża część ruchu pozostanie na starym przebiegu DK7

Obwodnica Krakowa jest obecnie zakorkowana na dwupasmowym odcinku od Balic do Herberta (węzeł Łagiewnicki), który będzie rozbudowany – rozbudowa (pomimo, że trudna i kosztowna) skończy się znacznie wcześniej niż budowa S7 (o ile do niej dojdzie).

Odcinek na którym rozważane jest wpięcie nowych wariantów trasy S7 to odcinek budowany później – w przekroju 2×3 z możliwością poszerzenia nawet do 4 pasów ruchu (od Węzła . Przepustowość tego odcinka jest wystarczająca zarówno teraz, jak i we wszystkich przewidywalnych horyzontach czasowych. 

Problemem jest obecny przebieg DK7 na którym w W6 pozostanie więcej pojazdów niż obecnie  – i to pomimo planowanej 6 miliardowej inwestycji niosącej za sobą ogromny protest społeczny (więcej tutaj).

Czy dojazd do Krakowa z Rabki, Myslenic, Nowego Targu i [sic!] Bielska-Białej i Wadowic będzie atrakcyjny przez wlot na Wschód od Wieliczki? To kilkanaście kilometrów więcej – ruch naturalnie skupi się na obecnym – naturalnym przebiegu.

PS. Na obecnym uproszczonym etapie Studium nie brano jeszcze pod uwagę szczegółowej struktury przestrzennej i gospodarczej Krakowa (rozmieszczenie miejsc pracy, powierzchnia handlowej, biurowej, itp.) ani przepustowości układu drogowego. Wobec tego rozplot ruchu do Krakowa jest na tym etapie nie znany – poznamy go na etapie STEŚ-u. Wtedy zapewne okaże się, że przy równomiernym rozwoju Krakowa (duże kompleksy biurowe i mieszkalne zarówno na Zachodzie i na Północy i we wszystkich częściach Krakowa) wpięcie nowego wlotu S7 w Płd-Wsch narożniku obwodnicy może mieć więcej wad niż zalet. Zmusi nas do objazdów albo Wschodnią, albo Południową i Zachodnią Obwodnicą.