S7 nie będzie 'obwodnicą’ Wieliczki

Droga ekspresowa z jednym węzłem to nie obwodnica.

Mieszkańcy Wieliczki będa mogli skorzystać z drogi S7 w Wariancie 6 korzystając jedynie z jednego węzła – planowany w okolicach Powstania Styczniowego. Nie będzie ona pełnić funkcji obwodnicy – wręcz przeciwnie – może zwiększyć ruch tranzytowy przez miasto.

Co prawda przyśpieszy to przejazd z tego węzła do Krakowa, z ominięciem ul. Krakowskiej – jednak taki sam efekt uzyskamy realizując planowany od dawna i uwzględniony w planach Łącznik Czarnochowski (pomiędzy węzłem Bieżanów na A4 a ul. Krakowską)

Co więcej, łącznik ma przewagę na drogą ekspresową – jest dostępny, możemy na niego wjechać od Reformackiej, Czarnochowskiej, Grottgera itp. – na S7 nie – węzeł to jedyne miejsce wpięcia.

Droga ekspresowa będzie bardzo atrakcyjna dla okolicznego ruchu – wszyscy będziemy chcieli z niej skorzystać a jedyną możliwością będzie ten węzeł. Zwiększy to presję i ciążenie do tego węzła przez Wieliczkę.

Dotyczy to:

  • Dobczyc (które nie dostaną się na S7 – w przedstawionym wariancie nie ma dla nich węzła),
  • oraz całego obszaru ciążenia na południe od Wieliczki.
  • Południowy Wschód ominie Wieliczkę wjeżdzając na węzeł przed,
  • natomiast wydaje sie, że cały Południowy Zachód Wieliczki będzie przejeżdzdał przez Wieliczkę (ul. Dobczycką, Gdowską, Legionów) aby dotrzeć do tego węzła i w łatwy sposób dostać się do Krakowa