Spotkanie Czarnochowice i Śledzejowice 29.03.2022

W dniu wczorajszym, 29 marca odbyło się ostatnie spotkanie mieszkańców chcących oprotestować korytarz Brązowy nr 6. Na spotkaniu stawiła się ogromna ilość osób, ponad 80. Wszyscy wzburzeni studium korytarzowym GDDKiA proponującym przebieg trasy ekspresowej S7 przez tak gęsto zaludnione tereny jakimi są intensywnie rozwijające się Czarnochowice i Śledziejowice. Ze wszystkich przedstawionych przez Generalną Dyrekcje korytarzy to właśnie nasz, korytarz nr 6, jest najgęściej zabudowany.

Gospodarze spotkania pokazali prezentacje przedstawiającą między innymi przybliżony przebieg trasy i tłumaczyli mieszkańcom problemy z którymi na pewno będą się borykać, jeśli nasz wariant przejdzie do kolejnego etapu inwestycji. Mieszkańcy chętnie podpisywali się na petycji do GDDKiA. Spotkanie trwało ponad godzinę i po części oficjalnej nastąpiła część bardziej nieformalna, podczas której przedstawiciele Protestu odpowiadali na setki pytań zaniepokojonych mieszkańców.

Spotkanie było bardzo owocne i satysfakcjonujące, udało się uświadomić skalę zagrożenia kolejnym osobom. Wyjaśniono również krążący w sieci fałszywy mit rezerwy terenowej pod S7, który jest szeroko propagowany wśród przedstawicieli innych wariantów.

Informujemy, że rezerwa terenowa w korytarzu nr 6 przeznaczona jest pod łącznik Czarnochowski – do obwodnicy Wieliczki. Droga Ekspresowa S7 nie będzie obwodnicą Wieliczki. Oprócz jednego artykułu z 2019 r, w którym niefortunnie pomylono Trasę Ekspresową z obwodnicą Wieliczki, w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego droga ekspresowa klasy 'S’ nigdy nie była brana pod uwagę w tym miejscu.
Podawanie niepotwierdzonych informacji i zaklinanie rzeczywistości nie zmieni tego faktu.

Rezerwa przeznaczona jest pod Drogę klasy G o przekroju 1×2 i szerokości 20m, budowa takiej drogi w tym miejscu, głównie dzięki rezerwie właśnie, nie wymaga żadnych wyburzeń. Poprowadzenie tamtędy Drogi klasy S o przekroju 2×3 i szerokości 80m wymagać będzie ogromnych wyburzeń i wywłaszczeń.↓ Jeśli jeszcze nie podpisałeś naszej petycji, teraz jest ostatnia chwila aby to zrobić ↓