Spotkanie z Burmistrzem

Dzisiaj, w piątek 13, który bynajmniej nie był dniem pechowym, Pan Burmistrz Artur Kozioł zorganizował spotkanie w Wielickiej Mediatece. Narada dotyczyła kolejnych kroków, które powinny zostać podjęte w sprawie oprotestowania proponowanych przed GDDKiA korytarzy S7 przebiegających przez gminę Wieliczka. Pan Burmistrz zaprezentował pisma, które otrzymał z Instytucji Państwowych, w których podejmuje działania mające na celu zaprzestanie dalszych prac nad S7 w naszej gminie. W spotkaniu brali udział również Pani Agnieszka Szczepaniak i Pan Piotr Krupa, a także przedstawiciele mieszkańców protestujących w korytarzu nr 6 i Sołtys Lednicy Górnej, Pan Andrzej Warzecha.

Spotkanie było bardzo owocne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Uzgodniliśmy kolejne kroki, które powinny zostać podjęte w związku z dynamiczną i ciągle zmieniającą się sprawą Drogi Ekspresowej. Omówiliśmy również propozycję GDDKiA dotyczącą tzw. Wariantu Społecznego. Pan Burmistrz oficjalnie podpisał pismo do UNESCO, które będziemy wysyłać do centrali we Francji.

 

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi i przedstawicielom Urzędu Miasta, Pani Agnieszce i Panu Piotrowi, dzięki Waszemu wsparciu nasza walka będzie bardziej efektywna.